W dniach 23-25.02.2018 w Częstochowie odbyła się Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, podczas której wybrano nowe Prezydium KSM. W jej trakcie – w sobotę 24 lutego, odbył się zlot członków KSM-u z całej Polski.

Ponad 1000 osób przyjechało na Jasną Górę by zawierzyć siebie, swoją organizację oraz swoje działania i inicjatywy Matce Bożej. Ostatni takie wydarzenie miało miejsce 80 lat temu.

Wspólne spotkanie rozpoczęto o godzinie 14:00 w kaplicy św. Józefa, przedstawiono na nim skład nowego Prezydium, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i zaprezentowano przedpremierowy pokaz filmu „Tożsamość 1918-2018”: przedstawia on historię KSM-u w Polsce od czasu jego utworzenia w 1918-1919 roku, w czasie II wojny światowej i po wojnie w czasach komunistycznych.

O godz. 17.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski – Eucharystię koncelebrował bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W czasie ofiarowania przedstawiciele KSM-ów złożyli na ręce księży biskupów akty zawierzenia oddziałów diecezjalnych.

Od godz. 20:00 w Bazylice trwało czuwanie przed Najświętszym Sakramentem zakończone Apelem Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka, w czasie którego miał miejsce akt zawierzenia KSM-u Matce Bożej.

Zawierzamy Tobie Najświętsza Matko, Królowo Polski, Królowo Młodzieży naszą formację, oddając się Tobie w opiekę prosimy byś wstawiała się za nami u Twojego Syna, byśmy mieli wiarę, byśmy potrafili jej bronić i byśmy nigdy się jej nie zaparli. Oddając Tobie nasze marzenia, nasze plany i naszą przyszłość, prosimy byś wspierała nas w naszej codzienności dając nam siłę na każdy dzień. Prosimy abyś pomagała nam walczyć z grzechem, lękami i obawami, które nie pozwalają nam zaufać Bogu. Naucz nas być wzorem dla innych w szczególności młodych ludzi, byśmy czerpiąc z nauki Twojego Syna, potrafili w życiu osobistym, rodzinnym, szkolnym, uczelnianym i zawodowym, nieść światło Ewangelii i stawać się czytelnym znakiem żywej wiary i apostolskiego zaangażowania. Dodawaj nam sił i męstwa, byśmy jak najlepiej służyli innym w naszych parafiach i diecezjach, nie ulegając złu tego świata, zmysłowości i nieczystości, mając wciąż przed oczami życie i męczeńską śmierć naszej patronki, Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Dlatego razem przed Tobą wołamy – GOTÓW!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa w ponad 38 diecezjach i zrzesza około 15.000 młodych ludzi w wieku 15-30 lat, Asystentem Generalnym jest ks. dr Andrzej Lubowicki. Nowe władze KSM:

  • Przewodniczący Patryk Czech, diecezja rzeszowska,
  • Zastępca Przewodniczącego Łukasz Fenisz, archidiecezja katowicka,
  • Zastępca Przewodniczącego Mateusz Stefaniuk, diecezja drohiczyńska,
  • Skarbnik Piotr Antczak, archidiecezja poznańska,
  • Sekretarz Aleksandra Samula, diecezja pelplińska.

Krajowa Komisja Rewizyjna:

  • Paweł Kurasz, diecezja przemyska,
  • Mateusz Kuźniar, diecezja przemyska,
  • Łukasz Tupaj, archidiecezja wrocławska.