W intencji bezbronnych

Od 14 do 25 lutego 2018 roku, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej przy bolesławieckiej bazylice trwała modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji dzieci nienarodzonych. 

Organizatorem wydarzenia był bolesławiecki oddział KSM działający przy parafii pw. św. Cyryla i Metodego – każde spotkanie poprzedzało odczytanie fragmentu Encykliki Jana Pawła II “Evangelium vitae”. W czasie tych 12 dni w codziennej modlitwie wzięło udział około 300 osób.  

Modlitewny Flash Mob to kontynuacja wydarzenia, które w poprzednich latach odbywało się w Legnicy. Tegoroczny Wielki Post został podzielony na 3 miasta, po Bolesławcu modlitwę przejmie: 

– Lubin, od 26 lutego do 11 marca przy kościele św. Wojciecha (pomnik Jana Pawła II); 

 Polkowice, od 12  do 25 marca (do Niedzieli Palmowej) przy kościele św. Barbary w rynku. 

 

Przez 12 dni gromadziliśmy się by trwać na modlitwie w obronie życia poczętego. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto modlił się razem z nami lub łączył się z nami duchowo. Każda modlitwa ma znaczenie! 

Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczyniali się do powstania i rozpowszechniania tej inicjatywy. Dziękujemy bolesławieckiej Bazylice za udostępnienie miejsca i nagłośnienia. Szczególne podziękowania kierujemy do duchownych, którzy nas wspierali, ojcowie Pijarzy: Adam Langhammer i Dominik Bochenek, księża: Janusz Diament i Tomasz Krauze. 

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać! 

Uważam, że każde życie jest bezcenne, dlatego zaangażowałam się w modlitewnego FlashMoba. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian “otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15), co oznacza iż każdy jest dzieckiem Bożym, a więc ma olbrzymią wartość w oczach Boga.  

Obecnie powątpiewa się w człowieczeństwo dzieci żyjących w brzuchu matki, aczkolwiek: “od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu.” (z Encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae). 

Ta inicjatywa daje możliwość jednoczenia się na modlitwie w obronie życia poczętego, a ponadto jest krokiem w szerzeniu “kultury życia”. Modlitwa ma wielkie znaczenie i po prostu pięknie jest móc patrzeć jak ludzie gromadzą się na wspólnej modlitwie 

Niezależnie od pogody, każdego dnia poświęcaliśmy te kilkanaście minut, by nie pozostawać obojętnym. Ta inicjatywa pokazuje, że nie jesteśmy sami i że w imię wyższego dobra ludzie potrafią tworzyć wspaniałą wspólnotę.  

Katarzyna Marusiak, Prezes KSM Bolesławiec

Comments

Poprzedni artykuł

Uwielbienie w Tomaszowie

Następny artykuł

Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - Częstochowa 2018