18 lutego 2018 roku w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Kuźni – należącym do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chocianowie, odbył się Wieczór Uwielbienia. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu przeplatana była modlitwą uwielbienia, rozważaniami i śpiewem – spotkaniu przewodniczył  ks. Dariusz Iżykowski.

Wieczór Uwielbienia zorganizowany został z inicjatywy mieszkańca Nowej Kuźni Dominika Ewkowskiego:  

Zawsze chciałem zorganizować taki wieczór uwielbienia w naszym kościele, więc pomyślałem, żeby stworzyć scenariusz i przygotować dzieci i młodzież z Nowej Kuźni – przyjęli moją propozycję i od stycznia robiliśmy próby – jestem zadowolony z efektu, wszystkim bardzo się podobało. 

Dominik wchodził w skład chóry, w którym znaleźli się także: Patryk Roicki, Anna Popko, Jakub Bomba, Maja Różnicka, Klaudia Starostecka, Nikola Starostecka i Mateusz Powroźnik jako obsługa muzyczna. 

Po godzinnym koncercie, wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a ks. Dariusz podziękował wszystkim za przybycie – w szczególności młodzieży zaangażowanej w chór.  

Wyraził też nadzieję, że jest to początek tworzenia się przy tutejszym kościele “zespołu”, który swoim śpiewem będzie ubogacał najważniejsze uroczystości w ciągu roku.